ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

 1. แคมเปญและโปรโมชั่นนี้ จะมีอายุการใช้งานที่กล่าวไว้ข้างต้นในหน้าโปรโมชั่นแคมเปญ
 2. แคมเปญและโปรโมชั่นนี้ ขอสงวนสิทธิ์ 1 เบอร์มือถือ / 1 สิทธิ์ / 1 คูปอง
 3. แคมเปญและโปรโมชั่นนี้ กรุณาแสดงให้กับพนักงานก่อนรับสิทธิ์ส่วนลด
 4. แคมเปญและโปรโมชั่นนี้ ใช้ได้ที่ร้านค้าสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น กรุณาตรวจสอบได้ที่พนักงานประจำสาขา
 5. แคมเปญและโปรโมชั่นนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างกันในแต่ละสาขา กรุณาตรวจสอบได้ที่พนักงานประจำสาขา
 6. แคมเปญและโปรโมชั่นนี้ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีลิงค์คูปองสูญหาย หรือข้อความ SMS ถูกลบ
 7. แคมเปญและโปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 8. แคมเปญและโปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปอง,รายการส่งเสริมการขาย และบัตรส่วนลดอื่นๆ ได้
 9. แคมเปญและโปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายรายการอื่นๆ ได้
 10. แคมเปญและโปรโมชั่นนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. แคมเปญและโปรโมชั่นนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ อย่างเข้มงวดตลอดเวลาเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ